Tổng Giáo phận Sài Gòn bắt đầu trùng tu nhà thờ Đức Bà

Theo tin của truyền thông Việt Nam, Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Sài Gòn là Linh mục Hồ Văn Xuân “Nhà thờ Đức Bà” bắt đầu được trùng tu.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts