Giám đốc Sở Công an xin ý kiến thượng cấp “xử lý” tướng quân đội

Giám đốc Sở Công an thành phố Cần Thơ phải “xin Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến chỉ đạo” để “xử phạt” ông trung tướng quân đội về hưu ngồi trong xe hơi chửi CSGT thậm tệ.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts