Ông Nguyễn Phú Trọng quyết liệt chống tham nhũng ?

HÀ NỘI – Ngày 31 tháng Bảy năm 2017, tại Hà Nội trong phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo. Ông Trọng nói rằng việc chống tham nhũng “không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc […]

Bài Ông Nguyễn Phú Trọng quyết liệt chống tham nhũng ? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

Related posts