Khủng bố nào sống sót ở xứ này?

Có người bảo: VN thế còn là bình yên, không có khủng bố. Tôi bảo Việt Cộng là ông tổ của khủng bố, còn khủng bố nào sống sót nổi ở xứ này. Từ những ngày đầu mới nắm quyền đã tổ chức ám sát, triệt hạ người này người kia, không khủng bố thì […]

Bài Khủng bố nào sống sót ở xứ này? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

Related posts