Việt Nam ‘vừa siết vừa nới’ giới hoạt động?

Vài tháng nay, ba nhà bất đồng chính kiến nổi trội ở Sài Gòn là mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cùng một người không tiện nêu tên khác bỗng nhiên không còn bị an ninh canh gác và theo dõi như trước. Nguyên do? Ba nhân vật trên đây là […]

Bài Việt Nam ‘vừa siết vừa nới’ giới hoạt động? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

Related posts