Nhớ Mục sư Nguyễn Trung Tôn

Nhớ đến ông xin hãy nhớ những vết thương ông đã gánh chịu hôm bị mật vụ hành hung trên đường đến Cồn Sẻ.
Nhớ đến ông xin hãy sát vai nhau, mạnh mẽ lên tiếng cho ông cùng những tù nhân lương tâm vừa bị bắt giữ.
Và khi đối mặt với những đàn áp hung bạo, xin hãy nhớ lời Ms Nguyễn Trung Tôn: “… Đây là những hành động mang tính uy hiếp, trù dập nhưng nó sẽ là luồng gió mạnh để thổi lên làn sóng căm hờn nhấn chìm chế độ”.

Related posts