PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tang lễ ông Nguyễn Xuân Phúc – nguyên Quốc Vụ Khanh VNCH

Chúa Nhật ngày 6 Táng 8 năm 2017, tang lễ của ông Nguyễn Xuân Phong – nguyên Quốc Vụ Khanh VNCH và là Trưởng phái đoàn miền nam Việt Nam tại Hiệp Định Paris, đã được diễn ra tại thành phố Clermont, Florida.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

Related posts