Houston đồng hành cùng quốc nội, lên án CSVN đàn áp và bắt giam các nhà yêu nước

Vào ngày 11 tháng Tám, 2017, từ 11 giờ sáng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, Texas, cùng đồng hương đã tụ tập trước Lãnh Sự Quán CSVN trên đường Westheimer cùng với biểu ngữ, cờ vàng và bích chương đã được dựng nơi tổ chức biểu tình. Cảnh sát đã đến gặp Ban […]

Bài Houston đồng hành cùng quốc nội, lên án CSVN đàn áp và bắt giam các nhà yêu nước đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

Related posts