Chính phủ Trump và Quốc Hội sẽ làm gì 3 tháng còn lại của 2017? (1/2)

Hành Pháp và Lập Pháp trong tay Đảng Cộng Hòa hầu như chưa giải quyết được những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, như thay thế Obamacare, cải tổ luật thuế, kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở; và nhất là ngân sách chính phủ trong tài khóa 2018. Ba tháng còn lại của năm 2017, liệu Chính Phủ Trump và Quốc Hội có đủ thì giờ để đạt được các mục tiêu nêu trên hay không?

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts