Sử dụng trọng âm tự nhiên khi nói tiếng Anh

Chương trình dạy tiếng Anh “ESL Garage” với cô giáo Teresa Nguyễn trên Người Việt TV mỗi Thứ Hai hàng tuần.
Đề tài kỳ này: học cách sử dụng trọng âm tự nhiên để giúp bạn hiểu người bản xứ và giúp họ hiểu bạn khi nói tiếng Anh.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts