Trương Quang Nghiã về, Đà Nẵng liệu có bay cao?

Trương Quang Nghiã về, Đà Nẵng liệu có bay cao?

Sau khi phế truất Nguyễn Xuân Anh ra khỏi chức Bí thư Đà Nẵng và thay bằng nhân vật Trương Quang Nghĩa. Nhiều người cho rằng thành phố đáng sống nhất VN sẽ có một cú huých mạnh mẽ về mọi mặt để hướng tới một tương lai sáng lạn.

Ừ, thì cứ coi là như vậy đi nhưng hãy bình tĩnh suy xét cái nhé. Thứ nhất, Trương Quang Nghĩa là em của ông Trương Quang Được – cựu chủ tịch quốc hội.

Xin bạn xem tiếp bài Trương Quang Nghiã về, Đà Nẵng liệu có bay cao? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts