An ninh cộng sản đang là kẻ đốt đền

An ninh cộng sản đang là kẻ đốt đền

Thời đại bây giờ mà cộng sản còn sử dụng phương pháp “ Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ”  như trong một bài thơ khát máu của Tố Hữu thì quả là ấu trĩ, lạc hậu và tự tay đốt nhà.

Cộng sản đốt nhà như thế nào ? Họ tưởng rằng họ đang đàn áp, đánh đập, bắt bớ giam cầm người yêu nước một cách điên cuồng và triệt để là có thể triệt tiêu, khu trừ được hết người yêu nước đứng lên đấu tranh chống bạo quyền, chống tham nhũng, đòi quyền sống cho người dân và bảo vệ chủ quyền cho đất nước hay sao?

Xin bạn xem tiếp bài An ninh cộng sản đang là kẻ đốt đền tại Chân Trời Mới Media.

Related posts