Mỹ: Chết vì súng tăng liên tiếp trong hai năm liền

Theo một bản báo cáo mới đây của chính phủ Mỹ, số người chết vì súng ở Mỹ tăng liên tiếp trong hai năm liền, tiếp theo sau thời gian 15 năm hầu như không có thay đổi.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts