Hung thủ bắn người ở Rancho Tehama không nộp súng theo lệnh tòa

Theo tin của báo LA Times, hung thủ Kevin Janson Neal, bắn chết năm người ở Rancho Tehama, từng bị tòa ra lệnh tránh xa hàng xóm và nộp hết súng cho tòa, nhưng nghi phạm không tuân theo.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts