Từ những công trình bị rút ruột ở Việt Nam nhìn sang Hàn Quốc

Việt Dương – Blog Bauxite Việt Nam |

Sau gần 30 năm làm ăn với Hàn Quốc, Việt Nam đã nhận được lượng đầu tư hàng đầu của Hàn (50 tỉ USD), đã học được mô hình khu chế xuất trong việc kêu gọi đầu tư và thiết lập những tập đoàn quốc doanh đa diện thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng đáng tiếc là Việt Nam đã không học được gì trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Hàn.

Xin bạn xem tiếp bài Từ những công trình bị rút ruột ở Việt Nam nhìn sang Hàn Quốc tại Chân Trời Mới Media.

Related posts