Chưa rõ số phận Dự luật Cải tổ Thuế tại Uỷ ban Ngân sách

(The Hill) – Hai Thượng nghị sĩ Cộng hoà hiện đang doạ sẽ bỏ phiếu chống dự luật cải tổ thuế tại Uỷ ban Ngân sách Thượng viện vào ngày mai nếu không có những thay đổi giải quyết mối quan tâm của họ.

Mối quan ngại của Thượng nghị sĩ Ron Johson (Wisconsin) và Bob Corker (Tennessee) khác nhau. Trong khi ông Corker lo ngại thâm thủng ngân sách sẽ gia tăng thì ông Johnson lại lo lắng dự luật chưa thực sự hỗ trợ các công ty nhỏ.

Một Thượng nghị sĩ Cộng hoà khác không nằm trong uỷ ban ngân sách, ông Steve Daines (Montana) cũng cho biết, có thể không hậu thuẫn dự luật hiện tại. Cũng giống như ông Johnson, ông Daines quan ngại dự luật sẽ đánh thuế cao hơn đối với các cơ sở, công ty thuộc nhóm được chuyển thuế thu nhập công ty vào thu nhập cá nhân (pass-through) như cơ sở kinh doanh cá nhân, hợp tác thương mại, công ty LLC, …

Với tỉ lệ 12-11, Cộng hoà chiếm đa số sít sao tại Uỷ ban Ngân sách, vì vậy họ không thể mất phiếu nào từ các thành viên Cộng hoà.

Hai Thượng nghị sĩ Cộng hoà hiện đang doạ sẽ bỏ phiếu chống dự luật cải tổ thuế tại Uỷ ban Ngân sách Thượng viện. Photo Credit: the Hill

“Tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra ở Uỷ ban, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Nếu chúng tôi có phiên bản chỉnh sửa trước uỷ ban, tôi có thể sẽ thuận, nếu không thì tôi sẽ chống,” ông Johnson chia sẻ với ký giả ở Wisconsin vào chiều hôm nay.

Ông Corker cũng cho biết có thể bỏ phiếu chống dự luật tại Uỷ ban. Thượng nghị sĩ cùng với những đồng nghiệp đặc biệt quan tâm vấn đề thâm thủng ngân sách muốn dự luật có điều khoản “ngăn chặn” nếu phát triển kinh tế không theo đúng dự báo.

Nếu dự luật cải tổ thuế được Uỷ ban Ngân sách thông qua, thì Cộng hoà chỉ có thể mất hai phiếu tại sàn Thượng viện vào sáng thứ 5 thì dự luật mới có cơ may được chuyển sang bàn Tổng thống ký thành luật.

Cũng giống như Thượng nghị sĩ Johnson và Daines, ông Corker thông báo sẽ không tái tranh cử vào sang năm.

Hương Giang (Theo The Hill)

The post Chưa rõ số phận Dự luật Cải tổ Thuế tại Uỷ ban Ngân sách appeared first on Nhật Báo Calitoday.

Related posts