Xử blogger Nguyễn Văn Hóa: CSVN mặc nhiên công nhận chống Formosa là chống nhà nước XHCNVN

Phiên tòa sơ thẩm hình sự diễn ra bất ngờ vào ngày 27.11 thay vì ngày 28.11.2017 như trên trang web của Hà Tỉnh đăng tải, xử nhà báo trẻ 22 tuổi Nguyễn Văn Hóa về cái gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa theo điều 88 bộ luật hình sự, vì anh Hóa tiến hành quay phim, chụp ảnh phổ biến sâu rộng những hình ảnh tố cáo tội ác của tập đoàn Formosa Hà Tĩnh gây thảm họa môi trường biển ở miền Trung.

Xin bạn xem tiếp bài Xử blogger Nguyễn Văn Hóa: CSVN mặc nhiên công nhận chống Formosa là chống nhà nước XHCNVN tại Chân Trời Mới Media.

Related posts