Ông Này không làm thơ

Ông Này không làm thơ

Trần Mộng Tú – VOA

Những tháng cuối năm của Seattle rất nhiều mưa. Thỉnh thoảng mới có một ngày nắng ấm. Nhìn mưa nhớ ra những người bạn ở xa sắp tới chơi nguyên cả tuần, gặp mưa như thế này sẽ ngại và chán lắm. Tôi phải có sẵn mấy câu thơ để hối lộ. Chắc là sẽ vừa ôm vai vừa đọc ngay cho bạn khi ra đón ở phi trường.

Xin bạn xem tiếp bài Ông Này không làm thơ tại Chân Trời Mới Media.

Related posts