Thứ trưởng kiêm đại sứ và thất bại mang tên Campuchia

Thứ trưởng kiêm đại sứ và thất bại mang tên Campuchia

Lê Anh Hùng Blog – VOA

Ngày 17/11, tại Quyết định số 1838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để làm Đại sứ Việt Nam tại Campuchia.

Với quyết định trên, ông Vũ Quang Minh hiện là một trong 6 Thứ trưởng Ngoại giao đảm nhiệm vai trò đại diện chính thức cho Việt Nam trên thế giới.

Xin bạn xem tiếp bài Thứ trưởng kiêm đại sứ và thất bại mang tên Campuchia tại Chân Trời Mới Media.

Related posts