BOT Cai Lậy – Vở kịch che đậy cho chính quyền móc túi người dân

BOT Cai Lậy – Vở kịch che đậy cho chính quyền móc túi người dân

Tác giả: BOT

Mấy ngày qua, dư luận cả nước và mạng xã hội được báo chí lề Đảng dẫn dắt vào vụ thu phí ở trạm BOT Cai Lậy  – Tiền Giang. Tất cả các trang mạng lớn, các đài truyền hình, phát thanh đều cử phóng viên tới đây hàng ngày để đưa tin một cách chi tiết trung thực về cuộc đấu trí giữa các tài xế và nhân viên của trạm thu phí BOT.

Xin bạn xem tiếp bài BOT Cai Lậy – Vở kịch che đậy cho chính quyền móc túi người dân tại Chân Trời Mới Media.

Related posts