Gửi BOT Cai Lậy và nhà nước “BOT”

GỬI BOT CAI LẬY VÀ NHÀ NƯỚC “BOT”

Tại sao tao lại phải trả tiền?
Không mua, không bán… cũng chưa điên
Chúng mày chặn đường rồi trấn lột
Bay cậy dân tao đã quá hiền?

Xin thưa, giun xéo lắm cũng quằn
Trăm thứ đổ đầu mỗi thằng dân
Bán hết, vay thêm cho đảng phá
“BOT trước – sân sau” đảng chia phần

Cai Lậy dẫn đầu bước tiên phong
Lòng dân như sóng, giục muôn lòng
Biên Hòa, Cầu Giẽ… và muôn nẻo
Đang bị cướp ngày!

Xin bạn xem tiếp bài Gửi BOT Cai Lậy và nhà nước “BOT” tại Chân Trời Mới Media.

Related posts