Mỹ có thể làm tê liệt hệ thống kiểm soát hỏa tiễn Bắc Hàn

Theo các nguồn tin quân sự, quân đội Mỹ có một số phương cách nhằm ngăn chặn không để cho Bắc Hàn phóng hỏa tiễn của họ.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Related posts