Hậu sinh khả úy – nét đẹp của đấu tranh

Bùi Tín´s blog |

Thời đại ngày nay và tương lai là của tuổi trẻ. Các cụ ngày xưa thường khen con cháu « hậu sinh khả úy ». Tuổi trẻ sinh sau thật đáng nể, theo nghĩa là thật đáng quý trọng. Tuổi trẻ có sức khỏe, sức đi, sức làm việc, sức suy nghĩ, sức tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, nhất là sức bật táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân hành động.

Xin bạn xem tiếp bài Hậu sinh khả úy – nét đẹp của đấu tranh tại Chân Trời Mới Media.

Related posts