Ông Đinh La Thăng bị bắt: bản chất là tỉa ngọn!

Kỳ Lâm (VNTB)
Như vậy, chống tham nhũng không thể tạo hiệu quả từ đấu đá thượng tầng kiến trúc, mà cần phải bắt đầu từ hạ tầng xã hội – tức vận động các tầng lớp tham gia chống tham nhũng trên cơ sở luật pháp chặt chẽ. 
***

Ông Đinh La Thăng bị bắt, chương trình luận tội của ông trên báo chí Việt Nam bắt đầu.

Nhiều chuyên gia nhận định sự kiện này là một chiến dịch chống tham nhũng với người đứng đầu là ông TBT Nguyễn Phú Trọng.

Xin bạn xem tiếp bài Ông Đinh La Thăng bị bắt: bản chất là tỉa ngọn! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts