Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng, đến… X?

Trương Duy Nhất Blog RFA

Từ Vinashin, Vinaline… đến PVN. Những “quả đấm thép” của nền kinh tế quốc gia vỡ vụn. Các “thuyền trưởng” lần lượt vào tù, hết Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng đến Đinh La Thăng…

Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng, “tác giả”, “vị tổng chỉ huy” của những “tập đoàn quả đấm” phá nát tan nền kinh tế đã hạ cánh an toàn, làm “người tử tế”.

Xin bạn xem tiếp bài Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng, đến… X? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts