Vũ Nhôm và tội ”cố ý tiết lộ bí mật nhà nước”

Blogger Người Buôn Gió |

Ngày 20 tháng 12 cơ quan an ninh điều tra bộ công an phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ vì tội ”cố ý tiết lộ bí mật quốc gia”

Chủ trì cuộc vây bắt và khởi tố là thiếu tướng Lý Anh Dũng, phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra bộ công an, cục trưởng cục điều tra an ninh A92 , trụ sở số 7 Nguyễn Xuân Thiều, Hà Nội.

Xin bạn xem tiếp bài Vũ Nhôm và tội ”cố ý tiết lộ bí mật nhà nước” tại Chân Trời Mới Media.

Related posts