“Lực Lượng 47”, họ là ai?

Manh Kim FB

Làm công việc truyền thông nên tôi không thể không quan sát truyền thông mạng và yếu tố “tâm lý truyền thông” của nó. Nếu chịu khó quan sát và đọc ý kiến (comment) trên các trang của một số người có sức ảnh hưởng, sẽ thấy không khó để phân loại các nhóm mạng xã hội và cũng không quá khó để “định vị” được các nhóm tác chiến của “lực lượng 47”.

Xin bạn xem tiếp bài “Lực Lượng 47”, họ là ai? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts