Cha mẹ làm gì khi thấy ‘con không muốn ăn để mau chết’?(1/2)

Mình hãy tự hỏi mình muốn gì, cần gì khi mình không còn cảm hứng với cuộc sống? Hãy đặt mình vào trong đôi giày của con em để hiểu mình nên làm gì giúp các em, chứ không phải là buộc các em tiếp tục nghe theo những đòi hỏi của cha mẹ.

The post Cha mẹ làm gì khi thấy ‘con không muốn ăn để mau chết’?(1/2) appeared first on Nguoi Viet Online.

Related posts