Đinh La Thăng đã khai báo về Nguyễn Tấn Dũng?

Đinh La Thăng đã khai báo về Nguyễn Tấn Dũng?

Thiền Lâm – Cali Today News

Giả thiết về việc cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng do “khai sạch” nên đã được cả Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an lẫn Viện Kiểm sát tối cao xếp vào loại “thành khẩn khai báo” ngày càng có cơ sở, với “bằng chứng” mới nhất là lời khai “chỉ định thầu theo chủ trương Bộ Chính trị”.

Xin bạn xem tiếp bài Đinh La Thăng đã khai báo về Nguyễn Tấn Dũng? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts