Ai cũng hiểu, chỉ VC không hiểu!

Ngo Du Trung FB

Bọn VC, bọn tự đặt tên cho mình là VC lại cảm thấy xấu hồ, nhục nhã khi người ta gọi mình là VC, không hiểu điều đó.

Chúng không hiểu chúng là nguồn gốc của mọi khổ đau, mọi bất hạnh, mọi tang thương của dân Việt.

Nếu chúng không cướp được nửa nước VN thì người Việt miền Bắc đã không phải chịu cảnh sống bần cùng, đói rách, lạc hậu trong suốt hơn 20 năm.

Nếu chúng không cướp được cả nước thì VN không thành bãi rác của Tàu như hiện nay; người Tàu không hống hách, ngang ngược trên khắp nước VN như hiện nay; người Việt không phải ăn thực phẩm nhiễm độc, uống nước nhiễm độc, hít thở không khí nhiễm độc như hiện nay; người Việt không phải đi làm đĩ thế giới, đi làm cu li thế giới như hiện nay; người Việt không phải chịu xấu hổ vì thua cả Lào, Kampuchia như hiện nay; người Việt không phải chịu cảnh nhục nhã với thế giới, bị cả thế giới nhìn với cặp mắt khinh bỉ, khi dân ra nước ngoài thì làm đĩ, ăn cắp, quan ra nước ngoài thì buôn lậu, lợi dụng chức vụ để làm chuyện phi pháp cho bị bắt, bị bêu xấu trên khắp thế giới như hiện nay; người Việt không phải chịu cái nhục thiên thu khi bị giặc Tàu hiếp đáp, giết hại ngay trên đất nước VN, ngay trên vùng biển chủ quyền của VN mà cả cái tên của giặc cũng không được nhắc đến như hiện nay….

Ai cũng hiểu vì sao phải thay đổi cái chế độ VC hiện nay. Chỉ có bọn VC là không chịu hiểu, vẫn tiếp tục gây tội ác, tiếp tục… gieo gió.

Xin bạn xem tiếp bài Ai cũng hiểu, chỉ VC không hiểu! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts