Ba công ty lớn của Mỹ muốn cải tổ bảo hiểm y tế

-Dân biểu Cộng Hòa và FCC phản đối quốc hữu hóa 5 G
-Mỹ lập ‘danh sách Putin,’ bị tổng thống Nga phản đối
-Ba công ty lớn của Mỹ muốn cải tổ bảo hiểm y tế

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts