Bi hài xét xử Trịnh Xuân Thanh

Blogger Người Buôn Gió|

Trong phiên xử thứ nhất với mình, Trịnh Xuân Thanh lãnh mức án chung thân. Mặc dù Trịnh Xuân Thanh phản bác những lời khai bất nhất của các bị cáo khác đối với mình, nhưng toàn án vẫn kết tội dựa trên những lời khai đó.

Theo điều 72 của luật tố tụng hình sự nhà nước cộng sản Việt Nam ghi rằng:

  1. Bị can, bị cáo trình bày về những tình tiết của vụ án.

Xin bạn xem tiếp bài Bi hài xét xử Trịnh Xuân Thanh tại Chân Trời Mới Media.

Related posts