Vẫn là tăng ‘chưởng’ vì ‘chỉ tiêu tăng trưởng’

Vẫn là tăng ‘chưởng’ vì ‘chỉ tiêu tăng trưởng’

Tuy nhắc nhở ngành thống kê phải “trung thực” song chính phủ Việt Nam không tha thiết với công khai hóa, minh bạch hóa. Họ mê “dự đoán” kinh tế ngầm, kinh tế phi pháp tương đương“30% GDP”. Ngộ nhỉ?

Xin bạn xem tiếp bài Vẫn là tăng ‘chưởng’ vì ‘chỉ tiêu tăng trưởng’ tại Chân Trời Mới Media.

Related posts