Cái Gông Thủ Huồng & Nghĩa Trang Quan Chức

Blogger Tưởng Năng Tiến|

Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh.

Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi.

Xin bạn xem tiếp bài Cái Gông Thủ Huồng & Nghĩa Trang Quan Chức tại Chân Trời Mới Media.

Related posts