Khi các “cụ” chết

 

Trương Duy Nhất – RFA

Nghĩa tử nghĩa tận là họ chết, đừng đào xới lại những lỗi lầm và tội ác xưa cũ; chứ không phải bốc thơm, dựng tôn những thây ma thành “lãnh tụ kiệt xuất”.

Quốc tang, nên sửa để hướng đến dành cho những nạn nhân trong các thảm nạn thiên tai/nhân tai, hơn là dành cho những quan chức hưu, bất kể ai.

Khi tư duy lại như vậy, tất cũng xoá được những loại nghĩa trang quan nghìn tỷ như vừa rồi.

Xin bạn xem tiếp bài Khi các “cụ” chết tại Chân Trời Mới Media.

Related posts