Sức mạnh của quần chúng

Ngo Du Trung FB

Có ông nhà văn kia than rằng, tài như Nguyễn Du mà còn chỉ mong “mua vui được một vài trống canh”, thì mình tài tới đâu mà đòi sửa này đổi nọ!

Tôi thì nghĩ rằng những người lên tiếng (viết) trên mạng để vạch mặt VC không phải vì họ nghĩ họ hay hơn cụ Nguyễn Du; và ví dụ bây giờ có một ông nhà văn, nhà thơ… tài ngang, hoặc thậm chí gấp mười Nguyễn Du đi nữa, thì một mình cũng không làm cho VC sụp đổ được.

Mà chỉ cần vài triệu “nhà văn” xoàng xoàng thôi, đồng loạt lên mạng “chém gió” thì VC sẽ sụp. Chắc chắn!

Xin bạn xem tiếp bài Sức mạnh của quần chúng tại Chân Trời Mới Media.

Related posts