Dẹp mẹ nó đi!

Lê Tân 

BÁNH VẼ HUỀ VỐN

Bác Sáu “cấp tiến” là người ký nghị định 38/2005/NĐ-CP, quy định “cấm tụ tập đông người nơi công cộng”, thực ra nhằm vô hiệu hóa quyền biểu tình của người dân đã được ghi trong Hiến pháp, mà thôi.

Nhắc đến Hiến pháp lại muốn nói thêm, Hiến pháp của ta “dân chủ, tiến bộ” lắm, dân quyền gì cũng có, nhưng để thực hiện những quyền đó phải “theo quy định của pháp luật”.

Mà pháp luật ở đâu ra? Ở quốc hội. Mà quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng, là đảng mà thôi.Vậy cứ tất cả theo nghị quyết của đảng, đó là quốc hội, là Hiến pháp.

“Hiến pháp” quy định dân có quyền biểu tình, nhưng lại “cấm tụ tập đông người”, vậy là…xù.

“Hiến pháp” quy định tự do ngôn luận, nhưng lại cấm báo chí tư nhân, mà ngay cả báo đảng cũng phải viết nói theo sự cho phép của tuyên giáo đảng. Vậy là bù trớt.

“Hiến pháp” quy định dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, mà chỉ có đảng mới quản lý nhà nước (đảng lãnh đạo toàn diện xã hội, theo điều 4).

Vậy dân tham gia cách nào? Bằng cách phản biện lại đường lối chính sách, nhưng như vậy là chống đảng, là phản động. Thì dân nào dám?

“Hiến pháp” quy định quyền lập hội, nhưng bất cứ hội đoàn xã hội dân sự nào nho nhoe lên là bị tập trung đánh phá, bằng các điều luật 79, 88, 258 với còng nhốt, nhiều khi với những bản án dài. Chưa nói lập đảng nhá. Vậy còn gì?

Vậy nên dẹp mẹ nó đi, chỉ cần nghị quyết đảng sáng soi trên đất nước này, là đủ.
Sòng phẳng thế đi, lừa bịp nhau làm gì, rành quá rồi!

Xin bạn xem tiếp bài Dẹp mẹ nó đi! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts