Tại sao Hội Anh Em Dân Chủ không có tội ?

Fb. Nguyễn Xuân Nghĩa|

Căn cứ vào Điều 25 Hiến pháp nước CHXHCNVN:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

ra tìm khắp mọi ngõ ngách, ta không thấy quyền lập hội được quy định như thế nào! Thì ra đã bao nhiêu kỳ họp, Quốc hội nước CHXHCN VN không/ chưa ban bố Luật về lập Hội, trong khi cương lĩnh hoạt động của Hội AEDC (công khai rộng rãi) đơn giản là một tổ chức Xã hội Dân sự. Vậy viện kiểm sát căn cứ vào điều nào để quy kết Hội AEDC vi phạm luật pháp? mà vi phạm vào điều 79 ( hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân)?

Nhấn mạnh điều ngược lại: Có 2 điều trong bộ luật hình sự liên quan đến vụ án Ls Nguyễn Văn Đài và anh chị em trong Hội AEDC:

Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật

1-Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2-Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3-Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4-Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 296. Tội ra quyết định trái pháp luật:

1-Người nào có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2-Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3-Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4-Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Một ngày nào đó, chỉ cần căn cứ vào bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN hiện thời thì những người truy tố, xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội AEDC sẽ bị đưa ra tòa xét xử, nếu ngày 5/4 tới họ không tuyên bố luật sư Nguyễn Văn Đài và Hội AEDC vô tội./.

Xin bạn xem tiếp bài Tại sao Hội Anh Em Dân Chủ không có tội ? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts