EU lên tiếng về bản án đối với 6 thành viên HAEDC

Tuyên bố của Phát Ngôn Nhân Liên Hiệp Châu Âu về bản án đối với các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam

Brussels, 5-4-2018

Việc tuyên án hôm nay đối với Ông Nguyễn Văn Đài, Bà Lê Thu Hà, Ông Phạm Văn Trội, Ông Nguyễn Trung Tôn, Ông Nguyễn Bắc Truyển và ông Trương Minh Đức là một phần của việc áp dụng rộng lớn các điều khoản an ninh quốc gia theo Bộ Luật Hình Sự. Điều này tiếp nối xu hướng tiêu cực để truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và blogger tại Việt Nam.

Những nhân sự này cổ xúy ôn hòa để đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền mà Hiến Pháp Việt Nam, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân sự và Chính Trị đã bảo đảm. Bản án của họ là sự vi phạm trực tiếp đến những nghĩa vụ quốc tế này, mà Việt Nam đã cam kết, mà Liên Hiệp Âu mong đợi Việt Nam phải tôn trọng.

Liên Hiệp Châu Âu cam kết mạnh mẽ bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền khắp thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với giới chức trách và những bộ phận liên hệ để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Nguồn: EU

 

Related posts