Cần sự minh bạch

Cần sự minh bạch

Fb. Ngô Trường An|

Hôm nay (10.4) tòa án nhân dân Thái Bình quy tội nhân dân Nguyễn Văn Túc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân với bản án nặng nề: 13 năm tù giam.

Theo điều 4 hiến pháp nước CHXHCNVN, qua nhiều lần sửa đổi thì đảng csVn vẫn là lực lượng lãnh đạo duy nhất của nhà nước và xã hội. Như vậy, chính quyền mà duy nhất chỉ có đảng được quyền lãnh đạo thì sao gọi đó là chính quyền nhân dân?

Xin bạn xem tiếp bài Cần sự minh bạch tại Chân Trời Mới Media.

Related posts