Ga Cuối Đường Tàu (2/2)

Ga Cuối Đường Tàu (2/2)

"Ga Cuối Đường Tàu" (2/2)
Chương trình QN-QN xin giới thiệu "Ga Cuối Đường Tàu," tuyển tập tạp ghi thứ 11 của nhà văn Huy Phương, được gọi là Tuyển Tập 80..
Tác phẩm hoàn tất năm tác giả 80 tuổi, với 80 bài văn tiêu biểu cho lối viết tạp ghi của Huy Phương

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts