Nhà cầm quyền CSVN đang tự nhổ vào mặt mình

Nhà cầm quyền CSVN đang tự nhổ vào mặt mình

Fb. JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Ngày 5/4/2018, nhà cầm quyền CSVN diễn trò “xét xử công khai” tại cái gọi là “Tòa án Nhân dân” Thành phố Hà Nội. Những nạn nhân của kỳ xét xử này là những người thuộc Hội Anh em dân chủ, đứng đầu là Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Một “lễ tế” của thói độc tài – kẻ thù của dân chủ và tự do
Có thể nói rằng: Đây là một “lễ tế” như muôn ngàn “lễ tế” vẫn diễn ra trên đất nước được gọi là “Thiên đường XHCN” Việt Nam với một “Nhà nước pháp quyền” nhưng gắn theo cái đuôi quái vật “XHCN” với những đặc thù riêng của nó.

Xin bạn xem tiếp bài Nhà cầm quyền CSVN đang tự nhổ vào mặt mình tại Chân Trời Mới Media.

Related posts