‘Tái cơ cấu ghế’ và bi kịch công an ‘ra đường’

‘Tái cơ cấu ghế’ và bi kịch công an ‘ra đường’

Thiền Lâm – Cali Today News|

Đến giờ thì đã rõ là không phải bỗng dưng mà từ cuối năm 2016 và đặc biệt trong năm 2017 lại từ lao xao đến xôn xao tin tức về công an địa phương này địa phương nọ “tinh giản biên chế”, thậm chí có nơi được cho là phải cắt giảm đến 30% quân số, chủ yếu ở cấp xã và thị trấn.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Tái cơ cấu ghế’ và bi kịch công an ‘ra đường’ tại Chân Trời Mới Media.

Related posts