Bạc Liêu kỷ luật hàng loạt cán bộ trong một huyện

Bạc Liêu kỷ luật hàng loạt cán bộ trong một huyện

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu đã kỷ luật khiển trách về mặt đảng đối với hàng loạt cán bộ của huyện ủy Vĩnh Lợi do có nhiều sai phạm.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Related posts