Đứa nào nói láo sẽ bị trời đánh

 

Ngo Du Trung FB

Mấy cô cậu trẻ sinh sau chiến tranh hay lên mạng khoe Bác và Đảng, rằng không có Bác và Đảng thì VN làm gì có được như hôm nay.

Mấy cô cậu trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm sống ấy không biết rằng trong chiến tranh người dân miền Bắc ỉa ra xong phải giữ cứt lại nộp cho Bác và Đảng, nộp không đủ sẽ bị phạt; các cô cậu ấy cũng không biết rằng trước “giải phóng” chỉ có dân miền Bắc ăn bo bo, nhưng sau “giải phóng” thì cả nước ăn bo bo, đói đến nỗi ỉa không ra cứt để nộp cho Bác và Đảng. Cho nên nhân gian có câu:

“Một năm hai thước vải thô,
Làm sao che đủ Bác Hồ hỡi em?…”

Cho nên, VN có được như hôm nay là nhờ “khúc ruột ngoài ngàn dặm” và “bọn đế quốc”; chứ không phải nhờ Bác và Đảng.

Các cô cậu không tin thì về hỏi lại bố mẹ; và nhớ bắt bố mẹ thề phải nói sự thật, đứa nào nói láo, nói dóc sẽ bị trời đánh!

Hỏi đi! Kkkkkk

Xin bạn xem tiếp bài Đứa nào nói láo sẽ bị trời đánh tại Chân Trời Mới Media.

Related posts