Cuộc sống rất hạnh phúc

 

Ngo Du Trung FB

Hôm tôi viết cái stt “BUÔNG”, có anh kia vào “còm” thế này:
“…. Nếu mà tệ thế thì nước mình đâu thể yên bình như hiện nay được. Tuy nghèo nhưng về cơ bản cuộc sống rất hạnh phúc.”

Úi trời! Anh này nói là đời sống của người Việt trong nước là “yên bình, rất hạnh phúc”.

Nói thực, mỗi ngày tôi đọc tin tức bên VN mà tự hỏi sao người ta có thể sống dửng dưng trong một xã hội nát bét như thế được.

Đất nước thì sắp sửa thành một tỉnh của tàu, mà ngay cả một người đui cũng “thấy” được.
Nhà cầm quyền thì chỉ làm một việc duy nhất là đàn áp và bóc lột dân chúng, vơ vét tài nguyên quốc gia đem bán để làm giàu và chuồn từng đứa ra ngoại quốc.

Nhân dân thì chém giết nhau như cơm bữa, bất cứ vì lý do gì cũng chém nhau được; chỉ vì mua một con gà không đúng cân lượng mà vác búa đập nhau cho chết; một vườn cam mấy trăm cây của người ta đang lớn như vậy mà một đêm vác dao ra chặt sạch…

Trộm cắp, cướp giật, đĩ điếm, đủ mọi kiểu tai nạn, không khí, nước nôi, thực phẩm nhiễm độc trầm trọng… hôi hám, bẳn thỉu, loạn xà ngầu như một cái chuồng lợn rất… bình yên.

Đừng có cãi kiểu ngu là những chuyện đó ở quốc gia nào cũng có. Ở quốc gia nào cũng có, nhưng ở VN thì nhiều như ruồi.

Úi trời! “Cuộc sống rất hạnh phúc!” Họ cảm thấy “hạnh phúc” được thì kể cũng siêu thật!

Xin bạn xem tiếp bài Cuộc sống rất hạnh phúc tại Chân Trời Mới Media.

Related posts