Medicare và MediCAL với chương trình Share of Cost

Hỏi: Tôi và chồng đều có Medicare và MediCAL vì lợi tức thấp, thế nhưng Tháng Tư này, tôi nhận được giấy báo từ Sở Xã Hội cho biết vợ chồng tôi sẽ có Share of Cost là $877 kể từ 1 Tháng Năm, 2018.

Chúng tôi hiện đang ghi tên vào một chương trình thuốc Phần D độc lập. Như vậy nếu có MediCAL Share Of Cost, việc này ảnh hưởng đến chương trình thuốc và những phúc lợi y tế như thế nào?

Nguyễn (Westminster)

Đáp: Để được hưởng bảo hiểm MediCAL toàn phần trả 20% sau khi Medicare trả 80% chi phi y tế, một cặp vợ chồng chỉ có thể có lợi tức tối đa là $1682/tháng (áp dụng tại California năm 2018).

Căn cứ trên thông báo của Sở Xã Hội gởi cho vợ chồng bà, họ cho biết lợi tức hàng tháng của hai vợ chồng bà là $1,780, cao hơn giới hạn $1,682, do đó, họ quyết định chỉ cho một người trong hai vợ chồng bà được hưởng MediCAL toàn phần, và người kia bị MediCAL Share Of Cost.

Share Of Cost của MediCAL là số tiền một người phải trả cho tháng nào dùng đến MediCAL, là bảo hiểm phụ cho Medicare, trước khi MediCAL trả 20% của nó.

Khi được Sở Xã Hội xác nhận bà là người được hưởng MediCAL toàn phần thì bà không cần làm gì cả vì tất cả những phúc lợi về y tế của bà hoàn toàn miễn phí. Riêng về thuốc men thì bà vẫn tiếp tục chỉ trả phụ chi từ $1.25 đến $3.70 cho mỗi loại thuốc bà dùng qua chương trình thuốc Phần D bà ghi tên là Silver Script Choice. Bà cũng không phải trả lệ phí hàng tháng cho chương trình này.

Về phần ông nhà thì sẽ có MediCAL Share Of Cost, vì vậy, ông nên ghi tên vào một chương trình Medicare quản lý tư (Medicare Advantage) có bao gồm Phần D trong đó để khỏi dùng đến MediCAL và không phải trả Share Of Cost vì đến $877 lận.

Ông cần so sánh xem chương trình Medicare quản lý tư HMO/PPO nào trong số 40 chương trình đang hoạt động tại miền Nam California có những phúc lợi phù hợp với nhu cầu y tế của mình nhất với chi phí hạ nhất.

Bân cạnh đó, ông cần tìm hiểu xem chương trình HMO nào mà bác sĩ gia đình hiện nay của mình chấp nhận và nhà thương nào mình sẽ được chữa trị .

HICAP có thể cung cấp những hướng dẫn để ông có thể tự chọn lựa một chương trình Medicare quản lý tư HMO và ghi tên trong Tháng Tư để bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 Tháng Năm, 2018.

Dĩ nhiên, ông sẽ không được tự do như trước đây khi giữ Medicare nguyên thủy và có MediCAL toàn phần như bà, mà chỉ được đi đến những nhà cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ và nhà thương… trong mạng lưới (network) của chương trình HMO đó mà thôi. (Yến Tuyết)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California .

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến thứ Sáu. Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

The post Medicare và MediCAL với chương trình Share of Cost appeared first on Nguoi Viet Online.

Related posts