Thành quả nào?

 

Fb. Ngô Trường An|

Thành quả dân tộc VN đạt được hôm nay là nhờ sự lãnh đạo của đảng, đó là thành quả gì?

Hãy nhìn vào vị thế đất nước chúng ta ngày hôm nay so với các nước trong khu vực nó như thế nào? Có dân tộc nào trong khu vực đến VN làm thuê, làm mướn, ở đợ, bán dâm không? Hay họ sang đây toàn làm ông chủ, bà chủ, cố vấn, chuyên gia..? Còn người Việt thì rõ ràng tranh nhau đi làm tôi mọi khắp nơi trên thế giới, điều này không thể chối cãi. Đó có phải là thành quả do đảng lãnh đạo không?

Nếu nói thành quả của dân tộc là đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập. Vậy, các nước khác trên thế giới họ cũng giành được độc lập mà đâu cần đánh nhau với ai? Hãy nhìn xem, hiện nay Pháp và Mỹ đang đô hộ nước nào trên thế giới?

Sau thế chiến thứ 2, trên thế giới có 4 quốc gia bị chia cắt. Trong 4 quốc gia này đều có đảng cộng sản lãnh đạo. Nhưng. Duy nhất, chỉ có đảng csVn là phát động chiến tranh, gây nên cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn trong suốt 20 năm trời, làm cho hàng triệu người dân Việt phải bỏ mạng và hệ lụy kéo dài đến tận ngày nay.

Nếu ai chỉ ra cho tôi thấy thành quả của đảng lãnh đạo, tôi xin chân thành cảm ơn./.

Xin bạn xem tiếp bài Thành quả nào? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts