Đánh thuế mạnh vào các nhà giàu

 

Fb. Ngô Trường An|

Gia đình tôi sống ở nông thôn, thuộc «loại» nghèo, nhưng tôi không ủng hộ chính sách ĐÁNH THUẾ MẠNH vào các nhà giàu. Vậy, 90% người dân ủng hộ mà ông Hoàng Văn Cường nói đó, sorry, không có gia đình tôi!

Thiết nghĩ, mọi chính sách, chủ trương của nhà nước đều được áp dụng công bằng với mọi tầng lớp nhân dân. Nếu hôm nay nhà nước đưa ra chính sách đánh thuế mạnh vào các nhà giàu, thì có nghĩa, chính sách này ỉa lên chủ trương khuyến khích người dân làm giàu mà nhà nước đã đề ra.

Chẳng ai dại gì bỏ công sức, vắt trí tuệ ra làm giàu để rồi bị ăn cướp (đánh thuế mạnh). Bản thân người giàu xưa nay đã chịu thuế nhiều hơn người nghèo: Thuế TNCN (Chịu theo lũy tiến), thuế môn bài trong kinh doanh, thuế tiêu thụ đặc biệt trong những mặt hàng cao cấp mà người nghèo không rớ tới… Bây giờ nhà nước muốn đánh mạnh thuế vào đất, nhà của họ nữa, thì coi như kìm hãm hoàn toàn những người đã giàu và triệt tiêu luôn ước mơ làm giàu của số đông còn lại.

Bài học cải cách ruộng đất ở Miền Bắc và đánh tư sản mại bản ở Miền Nam, tuy nó đem lại lợi lộc cho đảng chút ít. Nhưng, chính nó làm cho nền kinh tế tiêu điều xơ xác, dân mất động lực sản xuất, gây đói rách trong một thời gian dài, lẽ nào đảng không nhớ? Dân có giàu, nước mới mạnh, điều giãn đơn này lẽ nào đảng lại quên?

Hãy truy thu toàn bộ tài sản của những tên cán bộ nào không chứng minh được nguồn gốc do đâu mà có. Hãy treo cổ tất cả lũ tham nhũng và thu hồi toàn bộ tài sản để sung công. Đây mới là điều mà hơn 90% người dân đồng tình ủng hộ. Nếu không làm được điều này mà chỉ chú trọng vào các loại thuế để vắt kiệt sức dân, thì chỉ có Tập Cận Bình và dacosa tung của mới ủng hộ!

Chắc chắn như thế!

Xin bạn xem tiếp bài Đánh thuế mạnh vào các nhà giàu tại Chân Trời Mới Media.

Related posts