Hơn 400 thanh niên biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London

Hơn 400 thanh niên biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN tại London

Hàng trăm bạn trẻ đã đồng lòng xuống đường đấu tranh thể hiện sự phẫn nộ chế độ CSVN nhân 43 năm tưởng niệm ngày 30 tháng 5, 1975.

Related posts